24ωρη εξυπηρέτηση: +30 2310 713016, +30 6932222509

Αποτέφρωση

Η χώρα μας ακολούθησε από το 2006 τη νομοθεσία των άλλων χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αποτέφρωση των νεκρών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καύση είναι η δήλωση του αποθανόντος ότι επιθυμεί να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ή η αντίστοιχη δήλωση συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Το γραφείο τελετών Κ. Χαντζαρίδης, αναλαμβάνει με ασφάλεια και συνέπεια, με έμπειρους Έλληνες οδηγούς και πολυτελή αυτοκίνητα όλη την διαδικασία μεταφοράς, αποτέφρωσης, μεταλλική τεφροδόχο και επιστροφή.

Τα έγγραφα που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί η αποτέφρωση είναι τα εξής:

  • Αντίγραφο από την πράξη θανάτου
  • Υπεύθυνη δήλωση κληρονόμου που αποτυπώνει την επιθυμία καύσης, καθώς και συνημμένο αντίγραφό της
  • Υπεύθυνη δήλωση μέλους της οικογένειας που θα αναφέρει ότι ο/η αποθανών/ούσα δεν φέρει μεταλλικό αντικείμενο (π.χ. δόντια)

Η αποτέφρωση που αναλαμβάνουμε, πραγματοποιείται στο κρεματόριο της Σόφιας στη Βουλγαρία, όπου υπάρχει διαθέσιμος ειδικός κλίβανος αποτέφρωσης.

Αντιμετωπίζοντας με το δέοντα σεβασμό τον άνθρωπό σας, μεταφέρουμε με ειδική πολυτελή νεκροφόρα τη σορό του στον τόπο καύσης. Επίσης δωρεάν μεταφέρεται και ένα μέλος της οικογενείας ως συνοδός της σορού.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ