24ωρη εξυπηρέτηση: +30 2310 713016, +30 6932222509

Ασφαλιστικά Ταμεία

Είσπραξη εξόδων κηδείας από τα ασφαλιστικά ταμεία

ΔΗΜΟΣΙΟ

Ταμείο δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, Υπουργείου Οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Διευθύνσεως εντεταλμένων εξόδων Νομαρχίας Καστοριάς

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξεως θανάτου
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Τιμολόγιο-Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας, (θεωρημένο από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ ,) από το Γραφείο Τελετών πού τέλεσε την Κηδεία
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών του θανόντα/σης
 • Βεβαίωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Περίθαλψης περί καταθέσεως του βιβλιαρίου νοσηλείας του αποθανόντος. Στην ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να κατατεθεί το βιβλιάριο νοσηλείας του αποθανόντος και Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Σε περίπτωση που τα έξοδα κηδείας του αποθανόντος κατέβαλε τρίτος προς την οικογένεια (εκτός από το σύζυγο, γονείς ή αδερφούς) απαιτείται ακόμη ως δικαιολογητικό, εξοφλημένος αναλυτικός λογαριασμός του εργολάβου κηδειών (θεωρημένο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών)
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου του Ν.Δ. 105/1969, ότι ο αποθανών δεν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό ΙΚΑ – ΤΕΒΕ κλπ. και ότι δεν δικαιούται να πάρει έξοδα κηδείας από οποιαδήποτε άλλη πηγή [Ταμείο ή οργανισμό]
Ι.Κ.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανόντα/σης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών
 • Εάν η σύνταξη προέρχεται από το Τ.Ε.Β.Ε. (Ο.Α.Ε.Ε.), χρειάζεται από το Τ.Ε.Β.Ε. μία Βεβαίωση Κρατήσεων του 4%
Ο.Α.Ε.Ε. (TEBE)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανόντα/σης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών
Ο.Γ.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Θεωρημένη απόδειξη εξόδων κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανόντα/σης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών
 • Ειδικό Έντυπο ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ από τον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του θανόντα/σης.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η κάθε τράπεζα έχει και το δικό της σύστημα καταβολής των εξόδων κηδείας. Οδηγίες δίνονται από το Ταμείο Υγείας εκάστης Τράπεζας ώς αναφορά με την καταβολή εξόδων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

Συμβουλευτείτε το Ταμείο Υγείας Νομικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ- ΝΑΥΤΙΚΟΥ -ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
ΤΑΜΕΙΑ Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.-- Δ.Α.Π.-Δ.Ε.Η.—Τ.Σ.Α.Υ.—Τ.Α.Ξ.Υ.—Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΙΚΑ 210-5215272 762€
ΟΓΑ 210-3322360 800€
ΤΕΒΕ 210-5285561 1.200€ για άμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΠ-ΟΤΕ 210-8110954 1.533€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.234€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΔΑΠ-ΔΕΗ 210-5273862 2.468€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΕΥΔΑΠ 210-5221628 668,60€ μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 210-8223629 1.000€
ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΥΔΚΥ) 210-8809506 733€ μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΣΑΥ) 210-8816911 2.396€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΤΥΠΕΤ) 210-3307252 1.335€ για ασφαλισμένους που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο & το ΤΥΠΕΤ
634€ ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΥΠΕΤ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΤΑΕ) 210-3729626 1.200€ για άμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 210-5296272 1.734,82€ μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΤΑΣ) 210-3833036 1.784€ για τους εν ενεργεία
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 210-5245866 2.113€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.479€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΣΑΥ) 210-8816911 2.396€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ) 210-3648111 1 μην.μισθό 75×25 για άμεσα ασφαλισμένο
1/2 μην.μισθό 75×12,5 για έμμεσα ασφαλισμένο
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) 210-4149281 590€ μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ) 210-3740105 1 μην.μισθό 75×25 για άμεσα ασφαλισμένο
1/2 μην.μισθό 75×12,5 για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ) 210-3648111 1.302€ για ασφαλισμένους που παίρνουν 2 συντάξεις απο το ΤΣΜΕΔΕ
1.232,30 για ασφαλισμένους με 1 σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ & άλλη συνταξη απο άλλο ταμείο
615€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΕΣΗΕΑ) 210-7264700 2.300€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.700€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ (ΤΣΕΥΠ) 210-3240886 3.178,66€ για άμεσα ασφαλισμένο
50% για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΗΣΑΠ) 210-3293100 1.712,96€

Δωρεάν Παροχές για άπορους